Khay nhựa

Màng nhựa

Hạt nhựa

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Miền

0945031971 - 0978611971

Phùng Đức Thông

0912.750.509 - 0974.989.639

Khay nhựa

Khay nhựa ABS
Khay nhựa ABS
Khay nhựa ABS đựng mắt camera
Khay nhựa ABS đựng mắt camera
Khay nhựa ABS điện tử
Khay nhựa ABS điện tử
Khay nhựa PET
Khay nhựa PET
Khay Bánh Kẹo, Y Tế, Đóng Gói
Khay Bánh Kẹo, Y Tế, Đó...
Khay Bánh Kẹo, Y Tế, Đóng Gói
Khay Bánh Kẹo, Y Tế, Đó...
Khay nhựa PET điện tử
Khay nhựa PET điện tử
Khay nhựa PET đựng thức ăn
Khay nhựa PET đựng thức ăn
Khay nhựa ABS camera
Khay nhựa ABS camera
Khay nhựa PS điện tử
Khay nhựa PS điện tử

Màng nhựa

Cán màng nhựa
Cán màng nhựa
Máy cán màng
Máy cán màng
Màng nhựa ABS chống tĩnh điện
Màng nhựa ABS chống tĩnh điện
Màng nhựa PET
Màng nhựa PET
Màng PET đen chống tĩnh điện
Màng PET đen chống tĩnh điện
Màng nhựa HIPS chống tĩnh điện
Màng nhựa HIPS chống tĩnh điện

Hạt nhựa

Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa nguyên sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh